3 NGÀY /02 ĐÊM : BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG - HÒN BẢY CẠNH (BÃI RÙA ĐẺ LỚN NHẤT )

Trọn gói 1

Đón khách tại Côn Đảo 

 2 ĐẢO 
Di Tích - Lịch Sử - Thiên Nhiên
 3 NGÀY /  02 ĐÊM 
Hằng ngày(xem hành trình) 
Giá tour   (Có 5 bữa ăn)
Tour riêng    
 2.100.000đ - 4.075.000đ

03 NGÀY / 2 ĐÊM : CÔN ĐẢO VẪY GỌI - KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP CÔN ĐẢO

Trọn gói 2

Đón khách tại Côn Đảo 

 1 ĐẢO LỚN 
DI TÍCH - THẮNG CẢNH  
 3 NGÀY - 02 ĐÊM 
Hằng ngày(xem hành trình)  
GIÁ TOUR  (Có 5 bữa ăn)
Tour riêng    
1.350.000đ - 3.750.00đ

03 NGÀY / 2 ĐÊM : ĐẢO LỚN - ĐẢO HÒN CAU (MIẾU CÔ VÂN ) - HÒN BẢY CẠNH

Trọn gói 3

Đón khách tại Côn Đảo  

 3 ĐẢO - MIẾU CÔ VÂN 
 KHÁM PHÁ HẢI ĐẢO  
 3 NGÀY - 02 ĐÊM 
Hằng ngày (xem hành trình) 
Gía tour  (Có 5 bữa ăn)
Tour riêng    
2.225.000đ - 3.375.000đ

2 NGÀY /1 ĐÊM : TRẢI NGHIỆM CÔN ĐẢO

Trọn gói 4

Đón khách tại Côn Đảo  

  2 ĐẢO 
lịch sử -di tích - bơi xem san hô  
 2 NGÀY - 01 ĐÊM 
Hằng ngày (xem hành trình) 
Gía Tour  (Có 3 bữa ăn)
Tour riêng    
1.630.000đ -2.755.000đ

2 NGÀY / 1 ĐÊM : CÔN ĐẢO KỲ THÚ

Trọn gói 5

 Đón khách tại Côn Đảo 

 ĐẢO LỚN 
HẢI ĐẢO VIỆT NAM 
 02 NGÀY  -  01 ĐÊM 
Hằng ngày(xem hành trình) 
Gía Tour  (Có 3 bữa ăn)
Tour riêng    
 930.000đ - 2.355.000đ

2 NGÀY / 01 ĐÊM : CÔN ĐẢO KỲ THÚ

Trọn gói 6

Đón khách tại Côn Đảo  

  ĐẢO LỚN 
 THIÊN NHIÊN CÔN ĐẢO 
 02 NGÀY /01 ĐÊM 
Hằng ngày( xem hành trình)
Gía tour  (Có 3 bữa ăn)
Tour riêng    
 930.000đ - 2.655.000đ

KHỞI HÀNH TỪ : HÀ NỘI - CÔN ĐẢO - MÁY BAY ( TRỌN GÓI -3 NGÀY / 2 ĐÊM )

Trọn gói 7

 KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI

 DI TÍCH  - LỊCH SỬ - TÂM LINH
 KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN
 3 NGÀY /  02 ĐÊM 
 MỖI NGÀY 
GIÁ TOUR (XEM THÔNG TIN)
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92

KHỞI HÀNH TỪ : HẢI PHÒNG - CÔN ĐẢO - MÁY BAY ( TRỌN GÓI 3 NGÀY 2 ĐÊM )

Trọn gói 8

KHỞI HÀNH TỪ HẢI PHÒNG 

 DI TÍCH  - LỊCH SỬ - TÂM LINH
 THIÊN NHIÊN HẢI ĐẢO 
 3 NGÀY /  02 ĐÊM 
MỖI NGÀY 
GIÁ TOUR (XEM THÔNG TIN
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92

KHỞI HÀNH TỪ : THANH HÓA - CÔN ĐẢO - MÁY BAY ( TRỌN GÓI 3 NGÀY - 2 ĐÊM )

Trọn gói 9

KHỞI HÀNH TỪ THANH HÓA

 DI TÍCH  - LỊCH SỬ - TÂM LINH
 BÌNH MINH CÔN LÔN 
 3 NGÀY /  02 ĐÊM 
MỖI NGÀY 
GIÁ TOUR (XEM THÔNG TIN)  
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92

KHỞI HÀNH TỪ: SAIGON (TP.HỒ CHÍ MINH) - TOUR TRỌN GÓI : 3 NGÀY - 02 ĐÊM

Trọn gói 10

KHỞI HÀNH TP.HỒ CHÍ MINH 

DI TÍCH  -LỊCH SỬ -THIÊN NHIÊN
CÔN ĐẢO KỲ THÚ 
 3 NGÀY /  02 ĐÊM 
Hằng ngày  
GIÁ TOUR (XEM THÔNG TIN)
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92

KHỞI HÀNH TỪ : VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO - TRỰC THĂNG - ( TRỌN GÓI 3 NGÀY 2 ĐÊM )

Trọn gói 11

KHỞI HÀNH VŨNG TÀU 

 DI TÍCH  - LỊCH SỬ 
 BƠI XEM SAN HÔ 
 3 NGÀY /  02 ĐÊM 
THỨ 6 HẰNG TUẦN
GIÁ TOUR (XEM THÔNG TIN)
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92

KHỞI HÀNH TỪ : CẦN THƠ - CÔN ĐẢO - MÁY BAY ( TRỌN GÓI 3 NGÀY 2 ĐÊM )

Trọn gói 12

KHỞI HÀNH TỪ CẦN THƠ

 DI TÍCH - LỊCH SỬ - THIÊN NHIÊN
 BƠI XEM SAN HÔ 
 3 NGÀY /  02 ĐÊM 
MỖI NGÀY 
GIÁ TOUR (XEM THÔNG TIN
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92

KHỞI HÀNH TỪ: VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO - TÀU CAO TỐC - TRỌN GÓI 3 NGÀY 2 ĐÊM

Trọn gói 13

KHỞI HÀNH TỪ VŨNG TÀU 

DI TÍCH   LỊCH SỬ - DÃ NGOẠI
 BƠI XEM SAN HÔ 
 3 NGÀY /  02 ĐÊM 
MỖI NGÀY 
GIÁ TOUR (XEM THÔNG TIN )
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92

KHỞI HÀNH TỪ CẦN THƠ - CÔN ĐẢO - TÀU CAO TỐC ( TRỌN GÓI 3 NGÀY - 2 ĐÊM )

Trọn gói 14

KHỞI HÀNH TỪ CẦN THƠ

 DI TÍCH -LỊCH SỬ -DÃ NGOẠI
 ĐẢO CÔN LÔN 
 3 NGÀY /  02 ĐÊM 
 MỖI NGÀY 
GIÁ TOUR (XEM THÔNG TIN
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92

KHỞI HÀNH TỪ : SÓC TRĂNG - CÔN ĐẢO - TÀU CAO TỐC ( TRỌN GÓI 3 NGÀY - 2 ĐÊM )

Trọn gói 15

KHỞI HÀNH TỪ SÓC TRĂNG

 DI TÍCH - LỊCH SỬ - DÃ NGOẠI
 KHÁM PHÁ HẢI ĐẢO
 3 NGÀY /  02 ĐÊM 
 MỖI  NGÀY 
GIÁ TOUR (XEM THÔNG TIN
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92