HÒN BÀ - ĐỈNH TÌNH YÊU

Land tour 1

đảo - LEO NÚI  

ĐI BỘ RỪNG MƯA HẢI ĐẢO    
DÃ NGOẠI - TẮM BIỂN - CÂU CÁ 
 09 :30 đến 15:30
Hằng ngày  ( 01 CHUYẾN ) 
650.000đ (ăn nhẹ)
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92

HANG ĐỨC MẸ - BÃI ÔNG ĐỤNG

Land tour 2

 LEO NÚI  NHẸ

 RỪNG MƯA HẢI ĐẢO    
DÃ NGOẠI - BƠI XEM SAN HÔ  
 08 : 30 &  13:30
Hằng ngày  ( 02 CHUYẾN ) 
450.000đ (ăn nhẹ)
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92

VỊNH ĐẦM TRE - LEO NÚI YÊN NGỰA

Land Tour 3

 ĐI BỘ - LEO NÚI 3 GIỜ

THIÊN NHIÊN CÔN ĐẢO     
DÃ NGOẠI - BƠI XEM SAN HÔ  
 09:00 đến 17:00
Hằng ngày  ( 01 CHUYẾN ) 
850.000đ (Có ăn )
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92

THẮNG CẢNH HẢI ĐẢO

Land tour 4

 TOUR BẮC ĐẢO 

THIÊN NHIÊN CÔN ĐẢO     
 THAM QUAN - CHỤP ẢNH  
3 GIỜ
Hằng ngày   
Gía Tour / Xem hành trình 
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92

BỨC TRANH THIÊN NHIÊN CÔN ĐẢO

Land tour 5

 TOUR NAM ĐẢO  

THIÊN NHIÊN CÔN ĐẢO     
DÃ NGOẠI -CHỤP ẢNH   
3 GIỜ
Hằng ngày   
Gía Tour / Xem hành trình 
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92

DI TÍCH LỊCH SỬ CÔN ĐẢO

Land Tour 6

THAM QUAN THỊ TRẤN 

NHÀ TÙ - DI TÍCH 
CHÙA - MIẾU - THẮNG CẢNH  
 8:00-12:00  TIẾP THEO 14:30-17:00
Hằng ngày  
Gía Tour / Xem hành trinh 
Tour riêng    
Liên hệ 0981.92.07.92