VŨNG TÀU – CÔN ĐẢO – VŨNG TÀU

•    BAY 2 NGÀY /1 TUẦN : THỨ 6 VÀ CHỦ NHẬT
•    NGƯỜI LỚN  : 2.200.000Đ/1 LƯỢT
•    TRẺ EM  TỪ 2 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI : 1.980.000 Đ/1 LƯỢT
•    DƯỚI 2 TUỔI : MIỄN PHÍ
•    SỐ LƯỢNG KHÁCH : 22 GHẾ
•    THỜI GIAN BAY TỪ VŨNG TÀU : 13H30
•    THỜI GIAN BAY TỪ CÔN ĐẢO    : 15H30

0981.920.792

VŨNG TÀU – CÔN ĐẢO – VŨNG TÀU

•    BAY 2 NGÀY /1 TUẦN : THỨ 6 VÀ CHỦ NHẬT
•    NGƯỜI LỚN  : 2.200.000Đ/1 LƯỢT
•    TRẺ EM  TỪ 2 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI : 1.980.000 Đ/1 LƯỢT
•    DƯỚI 2 TUỔI : MIỄN PHÍ
•    SỐ LƯỢNG KHÁCH : 22 GHẾ
•    THỜI GIAN BAY TỪ VŨNG TÀU : 13H30
•    THỜI GIAN BAY TỪ CÔN ĐẢO    : 15H30

0981.920.792

VŨNG TÀU – CÔN ĐẢO – VŨNG TÀU

•    BAY 2 NGÀY /1 TUẦN : THỨ 6 VÀ CHỦ NHẬT
•    NGƯỜI LỚN  : 2.200.000Đ/1 LƯỢT
•    TRẺ EM TỪ 2 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI : 1.980.000 Đ/1 LƯỢT
•    DƯỚI 2 TUỔI : MIỄN PHÍ
•    SỐ LƯỢNG KHÁCH : 22 GHẾ
•    THỜI GIAN BAY TỪ VŨNG TÀU : 13H30
•    THỜI GIAN BAY TỪ CÔN ĐẢO    : 15H30

0981.920.792