VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO - VŨNG TÀU

•    Khởi hành Vũng Tàu : 08:00
•    Khởi hành Côn Đảo   :13 :30
•    Gía vé VIP : 1.200.000đ
•    Gía vé thứ 2 –Thứ 5 : 660.000đ
•    Gía vé thứ 6 & CN : 880.000Đ
Lịch tàu chạy thường xuyên thay đổi vì điều kiện thời tiết

0981.920.792

VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO - VŨNG TÀU

•    Khởi hành Vũng Tàu : 08:00
•    Khởi hành Côn Đảo   :13 :30
•    Gía vé VIP : 1.200.000đ
•    Gía vé thứ 2 –Thứ 5 : 660.000đ
•    Gía vé thứ 6 & CN : 880.000Đ
Lịch tàu chạy thường xuyên thay đổi vì điều kiện thời tiết

0981.920.792

VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO - VŨNG TÀU

•    Khởi hành Vũng Tàu : 08:00
•    Khởi hành Côn Đảo   :13 :30
•    Gía vé VIP : 1.200.000đ
•    Gía vé thứ 2 –Thứ 5 : 660.000đ
•    Gía vé thứ 6 & CN : 880.000Đ
Lịch tàu chạy thường xuyên thay đổi vì điều kiện thời tiết

0981.920.792