Sóc Trăng – Côn Đảo – Sóc Trăng

•    Khởi hành Trần Đề  : 09:00
•    Khởi hành Côn Đảo   :12 :00
•    Gía vé VIP : 500.000đ
•    Gía vé thứ 2 –Thứ 5 : 320.000đ
•    Gía vé thứ 6 & CN : 350.000đ
Lịch tàu chạy thường xuyên thay đổi vì điều kiện thời tiết

0981.920.792

Sóc Trăng – Côn Đảo – Sóc Trăng

•    Khởi hành Trần Đề  : 09:00
•    Khởi hành Côn Đảo   :12 :00
•    Gía vé VIP : 500.000đ
•    Gía vé thứ 2 –Thứ 5 : 320.000đ
•    Gía vé thứ 6 & CN : 350.000đ
Lịch tàu chạy thường xuyên thay đổi vì điều kiện thời tiết

0981.920.792

Sóc Trăng – Côn Đảo – Sóc Trăng

•    Khởi hành Trần Đề  : 09:00
•    Khởi hành Côn Đảo   :12 :00
•    Gía vé VIP : 500.000đ
•    Gía vé thứ 2 –Thứ 5 : 320.000đ
•    Gía vé thứ 6 & CN : 350.000đ
Lịch tàu chạy thường xuyên thay đổi vì điều kiện thời tiết

0981.920.792