Khu nghỉ mát 3 SAO / SÁT BIỂN

 
 
 
BUNGALOW / SÁT BIỂN
GIÁ:  1.600.000 – 1.950.00 VNĐ
LIÊN HỆ : 0981.92.07.92
EMAIL : sales@dulichsinhthaicondao.com
  BUNGALOW / SÁT BIỂN
GIÁ         :  1.600.000 – 1.950.00 VNĐ
LIÊN HỆ : 0981.92.07.92
EMAIL : sales@dulichsinhthaicondao.com
  BUNGALOW / SÁT BIỂN
GIÁ         :  1.600.000 – 1.950.00 VNĐ
LIÊN HỆ : 0981.92.07.92
EMAIL : sales@dulichsinhthaicondao.com
 


 

 
BUILDING  / SÁT BIỂN
GIÁ :  950.000 – 1.250.00 VNĐ
LIÊN HỆ : 0981.92.07.92
EMAIL : sales@dulichsinhthaicondao.com
  BUILDING  / SÁT BIỂN
GIÁ  :  950.000 – 1.250.00 VNĐ
LIÊN HỆ : 0981.92.07.92
EMAIL : sales@dulichsinhthaicondao.com
  BUILDING  / SÁT BIỂN
GIÁ   :  950.000 – 1.250.00 VNĐ
LIÊN HỆ : 0981.92.07.92
EMAIL : sales@dulichsinhthaicondao.com